लेख रचना

तहगत योजना प्रणालीका समस्याहरु

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने व्यवस्थित कार्ययोजना प्रणाली हो । यसमा तोकिएका उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साधन स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गरिन्छ । नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारले आफ्ना विषयमा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत […]

तहगत योजना प्रणालीका समस्याहरु Read More »

कानून र कानून निर्माण प्रक्रिया

कानूनको अर्थ तथा परिचय: समाजको निरन्तर विकास गर्न र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी राख्न बनाएका लिखित नियमहरुको संग्रह नै कानून हो । कानून भनेको त्यस्तो आदेश हो जसले जो कोहीलाई कुनै पनि काम गर्न वा नगराउन बाध्य गराउँदछ । यो राज्यले तयार पारेको आचार संहिता हो ।   कानूनको अन्तिम उद्देश्य भनेको व्यक्ति तथा नागरिकको जिउ,

कानून र कानून निर्माण प्रक्रिया Read More »

संवैधानिक विकासक्रमको समीक्षा

०१. नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ः     यो नेपालकै पहिलो लिखित संविधान हो । यो संविधानको मस्यौदा श्रीप्रकाश गुप्ता, रघुनाथ सिंह, रामउग्र सिंह, कृष्ण शमशेर, गुञ्जमान र रुद्रराज गरी ६ जनाको टोलीले तयार पारेका थिए ।      उक्त संविधान प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषणा गरेको थियो । वि.सं. २००५ वैशाख १ गतेदेखि

संवैधानिक विकासक्रमको समीक्षा Read More »

कानूनी शासन (Rule of Law)

कानूनी शासनको परिचय समाजको निरन्तर विकास गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी राख्न बनाएका लिखित नियमहरुको संग्रह नै कानून हो । कानूनको बिना भेदभाव प्रयोग गरिन्छ । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि यसको प्रयोग राज्यले गर्दछ ।  कानूनी सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने मान्यता नै कानूनी शासन हो । यसमा कानूनको सर्वाेच्चता कायम रहेको हुन्छ । प्रत्येक

कानूनी शासन (Rule of Law) Read More »

सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ ले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा देहायअनुसारको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ : निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने : कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनुपर्ने, निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने : कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित

सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि Read More »

error: Content is protected !!